01 ارديبهشت 1393
RSS Facebook Twitter Linkedin Digg Yahoo Delicious


Banners

وام ایثارگران

به بازنشستگان و بازماندگاني تعلق مي گيرد كه داراي 9 ماه حضور در جبهه به صورت داوطلبانه يا 10% جانبازي ولي در سيستم به ثبت رسيده باشد.

 

مبلغ وام: 15000000 ريال

تعداد اقساط: 30 ماهه

 

 

  •  جهت مشاهده و چاپ فرم از نرم افزار آکروبات ریدر(Acrobat Reader) ، فاکسیت ریدر (Foxit Reader) و یا نرم افزار های مشابه استفاده نمائید.
  • جهت دریافت فرم وام بر روی فایل مورد نظر کلیک نمائید. 

  

فرم وام ایثارگران (برگه A4)